Stačilo

Mám na tele prilepené pohľady
paranoidná

Akoby sa v ľuďoch kráčajúcich po ulici
odzrkadľovalo moje potlačené svedomie
Chcem mať svoje mantinely
Ochotne sa podriadiť pravidlám
objektívne správnym

Rozmýšľať čo cítim
cítiť čo rozmýšľam

Čudné sú tie rána
keď mám v sebe zaseknuté pocity večera
cielene utlmené spánkom
Premlčané hnevy
ktoré viažu vkusné mašle okolo krku
časom pevnejšie a
pevnejšie

Byť submisívna a poslušne čakať
hlavne sa neprejaviť
hlavne nič nepokaziť

Každý krok je chybne premyslený

S mužmi v psychologických hrách
zo strachu z ich reakcie
či budú ochotní akceptovať aj vyjadrenie nespokojnosti
v presvedčení že lepšia láska neexistuje
s neistotou vo vlastnej prirodzenosti
zhadzujeme svoju osobnosť a meníme ju na extrémne flexibilnú

Ženy nadovšetko milujúce vlastné modriny.

Stačilo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *